Diyos Maging ng mga Nakakatakot na Bagay | Notes of an Imperfect Christian

Pambungad: Dahil may mga mambabasa ang blog na ito mula sa iba’t ibang bansa, kaya pinili kong wikang Ingles ang gamiting primary language ng blog.

Pero naalala ko may Google translate naman, kaya bahala na silang mag-translate sa sarili nilang lenguwahe. At dahil sa isang bagong kaibigang si ResidentPatriot, ako’y nagkaroon ng inspirasyon na gumawa ng akda sa sarili kong wika: Filipino. Para sa iyo ito, katoto!

Tagalog muna tayo. 

Nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa aking mga devotional. Umaasa akong maging isa itong kalakasan sa makakabasa.

Diyos maging ng mga nakakatakot na bagay

Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa lugar o sitwasyon na sa tingin natin ay hindi komportable, masakit, mahirap o kaya naman ay nakakatakot.

Maraming beses nang napatunayan sa Bibliya ang bagay na ito, gusto mo ba ng halimbawa?

Si Noe, pinagawa ng dambuhalang arko sa gitna ng kapatagan.

Si Joseph (the dreamer), ibinenta ng sariling mga kapatid, dinala sa Ehipto, naging katulong, pinagbintangan at nakulong.

Si Moises, pinadala ng Diyos upang harapin ang Pharaoh para palayain ang mga Israelita. Sinong may matinong pag-iisip ang gugustuhing gawin iyon sa Pharaoh?

Si Abraham, inutusang iwan ang kanyang mga magulang at pumunta “sa lugar na ituturo Ko sa Iyo”.

Lahat sila, napunta sa mga bagay na walang katiyakan. Mga bagay na nakakatakot.

Pero sa sarili kong karanasan, natutunan kong ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos din kahit ng mga nakakatakot na bagay.

At minsan, minsan dadalhin tayo ng Diyos sa lugar o sitwasyon na sa tingin natin ay hindi komportable, masakit, mahirap o kaya naman ay nakakatakot.

Oo, Siya mismo ang magdadala sayo dahil kung ikaw lang sa sarili mo alam mong hindi ka pupunta sa ganoong sitwasyon. Dadalhin ka Niya, hindi para takutin o pahirapan, kundi para ipakilala ang mga bagay tungkol sa Kanya na hindi mo pa nararanasan.

At madalas, ginagawa Niya iyon bilang paghahanda sa Iyo para sa isang bagay: ang makilala Siya ng higit pa sa pagkakakilala mo sa Kanya.

Handa ka ba?

5 thoughts on “Diyos Maging ng mga Nakakatakot na Bagay | Notes of an Imperfect Christian

  1. Naganap na sa akin ang pag dala nya sa akin sa sitwasyon labas sa akin comfort zone, sa di tiyak na kung ano ang mangyayari sa akin sa lugar na ping dalhan nya, kaka ibang kultura, relihiyon at ibang lahi..isa lng ang tiyak na kasama ko ang Dios!…ngayon ay pan 2 taon ko na, at lubos kung napatuyan, na di ka pababayaan ng Dios sa kung san ka nya dinala para hubugin at sanayin…

Join the Ruckus...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s