Buhay Ekspat – isang maikling tula

A view of the Kuala Lumpur City Centre (with t...

(Photo credit: Wikipedia)

Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo
Ang bawat OFW, tila nagiging mahusay na aktor sa entablado.

Bawat masasayang ngiti ay pagtatangkang itago ang pananabik
larawan ng masarap na pagkain na sa lalamunan ay bumibikig

Nagliliwaliw para lunurin ang kalungkutang pilit naguumalpas
na kulang na lang ay hilahin ang araw na makabalik na sa Pilipinas.

Gayunpama’y batid ng Langit ang bawat luhang pumapatak
sa gitna ng gabi, impit na pagiyak kapag tulog na ang lahat.

#Journal of a Young Expat

4 thoughts on “Buhay Ekspat – isang maikling tula

    • Hey, thank you for following my blog. I viewed yours and followed it too. Yeah, I love the similarities! Glad to see I’m not as crazy as I thought. Or if I were, gee, I’m not alone! Hahaha

Join the Ruckus...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s