Pride and humility, destruction and honor

When we think about pride, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay larawan ng isang arrogant person. Mayaman, may kotse, signature clothes, mapanlait, self-centered, ayaw magpa-correct, and the list could go on. At madalas pa, kapag naiisip natin ang pride, we can immediately identify a person or persons na nagtataglay nito. And ang pinakamadalas,…

Ang Palayok at ang Pagpapala

Ang buhay natin ay parang palayok. Gawa sa lupa, hinubog ng kamay. Araw araw, nilalagyan ng Diyos ng laman ang mga palayok natin; mga pagpapala, kahit nga ba minsan parang hindi natin napapansin. Pero minsan, darating ang araw na bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala na hindi magkakasya sa palayok natin. At dahil alam nya…

Individual, unique, with love.

The Lord deals with us individually, in personal ways that intimately matches our uniqueness. To some, he handles like babies, to others he challenges like warriors, while others he molds with fire. As no two person can be the same, the ways of the Lord is unique to every living soul. But one thing is…