An Open letter to Filipino non-Catholics about the Papal Visit

Nalungkot ako nung may mabasa akong ilang bad comments at trashtalks sa social media from non-Catholic Christians tungkol sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa. Parang gusto kong kumanta ng, “Why you gotta be so rude?”

Grapes and Humility

In my previous entry Learning Humility, I mentioned about the Hebrew word of humility. In Hebrew, the word for grape is “Ah-nav” and the word for a humble person is also “ah-nav.”

Ang Palayok at ang Pagpapala

Ang buhay natin ay parang palayok. Gawa sa lupa, hinubog ng kamay. Araw araw, nilalagyan ng Diyos ng laman ang mga palayok natin; mga pagpapala, kahit nga ba minsan parang hindi natin napapansin. Pero minsan, darating ang araw na bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala na hindi magkakasya sa palayok natin. At dahil alam nya…