Diyos Maging ng mga Nakakatakot na Bagay | Notes of an Imperfect Christian

Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa lugar o sitwasyon na sa tingin natin ay hindi komportable, masakit, mahirap o kaya naman ay nakakatakot.

Advertisements

How I learned to be honest with God about my frustrations (part 2 of 2)

Maya maya pa, nakaramdam ako ng pagluwag ng dibdib. Ang dating galit ay naging tampo na lang. At namalayan ko na lang, nagsasalita ako na parang naglalabas ng tampo sa isang kaibigan, isang kaibigan na buong unawang iniintindi na nakapagsalita ako sa kanya ng mga bagay dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Advertisements

Advertisements

How I learned to be honest with God about my frustrations (part 1 of 2)

Warning, this entry may motivate you to become authentic with God and discover freedom. It can make you become bolder to seek God and tell him your deepest hurts, fears, frustrations, even those that are directed at Him.This is the part of my life when I first took the courage and said, “I’m so disappointed…

Advertisements

Pain muffled in silence

Are you in pain? Is something wearing down your soul? No human being has avoided pain. In this imperfect and fallen world, pain and sufferings are spices of life. From the moment we were born into the world, pain has been introduced to us. And for a healthy human soul, another human soul is the…

Advertisements