Diyos Maging ng mga Nakakatakot na Bagay | Notes of an Imperfect Christian

Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa lugar o sitwasyon na sa tingin natin ay hindi komportable, masakit, mahirap o kaya naman ay nakakatakot.