Pride and humility, destruction and honor

When we think about pride, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay larawan ng isang arrogant person. Mayaman, may kotse, signature clothes, mapanlait, self-centered, ayaw magpa-correct, and the list could go on. At madalas pa, kapag naiisip natin ang pride, we can immediately identify a person or persons na nagtataglay nito. And ang pinakamadalas,…

Grapes and Humility

In my previous entry Learning Humility, I mentioned about the Hebrew word of humility. In Hebrew, the word for grape is “Ah-nav” and the word for a humble person is also “ah-nav.”