Buhay Ekspat – isang maikling tula

Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo Ang bawat OFW, tila nagiging mahusay na aktor sa entablado. Bawat masasayang ngiti ay pagtatangkang itago ang pananabik larawan ng masarap na pagkain na sa lalamunan ay bumibikig Nagliliwaliw para lunurin ang kalungkutang pilit naguumalpas na kulang na lang ay hilahin ang araw na makabalik na sa…