Karton

Sabado ng gabi. Lapat na ang dilim pero hindi pa rin sya nakakauwi.
Mayroon akong ibabalita sa kanya kaya di ko maiwasang mainip.
Pasado alas-siete na nang makauwi sya ng bahay.