Pride and humility, destruction and honor

When we think about pride, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay larawan ng isang arrogant person. Mayaman, may kotse, signature clothes, mapanlait, self-centered, ayaw magpa-correct, and the list could go on. At madalas pa, kapag naiisip natin ang pride, we can immediately identify a person or persons na nagtataglay nito. And ang pinakamadalas,…